تغییر قیمت های خدمات

تغییر قیمت های خدمات

احتراماً به اطلاع کلیه طرفین قرارداد شرکت ایرانیان فن آور پارس (CIP) میرساند از تاریخ 1398/05/01 نرخ های جایگاه تشریفات بر اساس جدول ذیل تغییر خواهد کرد. چنانچه شرکت ها و آژانس های محترم تمایل به ادامه همکاری با مجموعه دارند خواهشمند است نسبت به تکمیل نواقص مدارک و چک تضمین اقدامات لازم را بعمل آورند.
جدول هزینه ها