لیست قیمت خدمات

لیست قیمت خدمات

# شرح خدمات قیمت(ریال) توضیحات تکمیلی
1 هزینه خدمات تشریفات cip 5,950,000  
2 هزینه خدمات ویزا 2,370,000  
3 هزینه خدمات به مستقبلین و مشایعت کنندگان 2,370,000  
4 هزینه خدمات ویلچر و خدمات ویژه(lom) 2,790,000  
5 هزینه خدمات حیوان خانگی 3,000,000  
6 هزینه خدمات پارکینگ ورودی:50،000/هر ساعت:20،000 به همراه ارزش افزوده
7 هزینه ترانسفر تشریفاتی ولوو 2,250,000  
8 هزینه ترانسفر ون مکسوس 1,500,000  
9 هزینه ترانسفر تویوتا کمری 1,250,000  
10 اتاق کنفرانس ورودی 3 ساعت:3،270،000 ساعت اضافی:1،000،000
11 اتاق وی آی پی ورودی 3 ساعت:2،180،000 ساعت اضافی:700،000
12 سوئیت 6 ساعته یک نفره 2,760,000  
13 سوئیت 12 ساعته یک نفره 4,680,000  
14 سوئیت 24 ساعته یک نفره 7,080,000  
15 سوئیت 6 ساعته دو نفره 3,600,000  
16 سوئیت 12 ساعته دو نفره 5,640,000  
17 سوئیت 24 ساعته دو نفره 7,920,000  
18 سوئیت 6 ساعته سه نفره 4,200,000  
19 سوئیت 12 ساعته سه نفره 6,250,000  
20 سوئیت 24 ساعته سه نفره 8,770,000