لیست قیمت خدمات

لیست قیمت خدمات

ردیف شرح خدمات قیمت(ریال) توضیحات تکمیلی
1 هزینه خدمات تشریفات cip 3,700,000  
2 هزینه خدمات ویزا 1,480,000  
3 هزینه خدمات به مستقبلین و مشایعت کنندگان 1,480,000  
4 هزینه خدمات ویلچر و خدمات ویژه(lom) 1,740,000  
5 هزینه خدمات حیوان زنده 1,880,000  
6 هزینه خدمات پارکینگ ورودی:50،000/هر ساعت:10،000 به همراه ارزش افزوده
7 هزینه ترانسفر ولوو 1,962,000  
8 هزینه ترانسفر ون مکسوس 1,090,000  
9 هزینه ترانسفر تویوتا کمری 920,000  
10 اتاق کنفرانس ورودی 3 ساعت:3،270،000 ساعت اضافی:1،090،000
11 اتاق وی آی پی ورودی 3 ساعت:2،180،000 ساعت اضافی:760،000
12 سوئیت 6 ساعته یک نفره 1,755,000  
13 سوئیت 12 ساعته یک نفره 2,945,000  
14 سوئیت 24 ساعته یک نفره 4,450,000  
15 سوئیت 6 ساعته دو نفره 2,255,000  
16 سوئیت 12 ساعته دو نفره 3,510,000  
17 سوئیت 24 ساعته دو نفره 5,010,000