لیست قیمت خدمات

لیست قیمت خدمات

# شرح خدمات قیمت(ریال) توضیحات تکمیلی
1 هزینه خدمات تشریفات cip 9,500,000  
2 هزینه خدمات ویزا 3,800,000  
3 هزینه خدمات به مستقبلین و مشایعت کنندگان 3,800,000  
4 هزینه خدمات ویلچر و خدمات ویژه(lom) 4,450,000  
5 هزینه خدمات حیوان خانگی 4,800,000 برای هر حیوان
6 هزینه خدمات پارکینگ ورودی:50،000/هر ساعت:32,000 به همراه ارزش افزوده
7 هزینه ترانسفر ون مکسوس 3,100,000  
8 هزینه ترانسفر تویوتا کمری 2,900,000  
9 هزینه ترانسفر ون مکسوس(کرج/لواسان) 4,900,000  
10 هزینه ترانسفر تویوتا کمری(کرج/لواسان) 4,900,000                                    
11 اتاق کنفرانس ورودی 3 ساعت:5,450,000 ساعت اضافی:1،000،000
12 اتاق وی آی پی ورودی 3 ساعت:4,360,000 ساعت اضافی:700،000
13 سوئیت 6 ساعته یک نفره 4,400,000  
14 سوئیت 12 ساعته یک نفره 7,500,000  
15 سوئیت 24 ساعته یک نفره 11,300,000  
16 سوئیت 6 ساعته دو نفره 5,750,000  
17 سوئیت 12 ساعته دو نفره 9,000,000  
18 سوئیت 24 ساعته دو نفره 12,650,000  
19 سوئیت 6 ساعته سه نفره 6,500,000  
20 سوئیت 12 ساعته سه نفره 10,000,000  
21 سوئیت 24 ساعته سه نفره 14,000,000