لیست قیمت خدمات

لیست قیمت خدمات

# شرح خدمات قیمت(ریال) توضیحات تکمیلی
1 هزینه خدمات تشریفات cip 4,251,000  
2 هزینه خدمات ویزا 1,702,000  
3 هزینه خدمات به مستقبلین و مشایعت کنندگان 1,702,000  
4 هزینه خدمات ویلچر و خدمات ویژه(lom) 2,001,000  
5 هزینه خدمات حیوان زنده 2,180,000  
6 هزینه خدمات پارکینگ ورودی:50،000/هر ساعت:12،000 به همراه ارزش افزوده
7 هزینه ترانسفر ولوو 2,250,000  
8 هزینه ترانسفر ون مکسوس 1,308,000  
9 هزینه ترانسفر تویوتا کمری 1,050,000  
10 اتاق کنفرانس ورودی 3 ساعت:3،270،000 ساعت اضافی:1،000،000
11 اتاق وی آی پی ورودی 3 ساعت:2،180،000 ساعت اضافی:700،000
12 سوئیت 6 ساعته یک نفره 2,010,000  
13 سوئیت 12 ساعته یک نفره 3,380,000  
14 سوئیت 24 ساعته یک نفره 5,100,000  
15 سوئیت 6 ساعته دو نفره 2,600,000  
16 سوئیت 12 ساعته دو نفره 4,040,000  
17 سوئیت 24 ساعته دو نفره 5,760,000