لیست قیمت خدمات

لیست قیمت خدمات

# شرح خدمات قیمت(ریال) توضیحات تکمیلی
1 هزینه خدمات تشریفات cip 4,940,000  
2 هزینه خدمات ویزا 1,980,000  
3 هزینه خدمات به مستقبلین و مشایعت کنندگان 1,980,000  
4 هزینه خدمات ویلچر و خدمات ویژه(lom) 2,320,000  
5 هزینه خدمات حیوان خانگی 2,530,000  
6 هزینه خدمات پارکینگ ورودی:50،000/هر ساعت:15،000 به همراه ارزش افزوده
7 هزینه ترانسفر ون مکسوس 1,500,000  
8 هزینه ترانسفر تویوتا کمری 1,250,000  
9 اتاق کنفرانس ورودی 3 ساعت:3،270،000 ساعت اضافی:1،000،000
10 اتاق وی آی پی ورودی 3 ساعت:2،180،000 ساعت اضافی:700،000
11 سوئیت 6 ساعته یک نفره 2,300,000  
12 سوئیت 12 ساعته یک نفره 3,900,000  
13 سوئیت 24 ساعته یک نفره 5,900,000  
14 سوئیت 6 ساعته دو نفره 3,000,000  
15 سوئیت 12 ساعته دو نفره 4,700,000  
16 سوئیت 24 ساعته دو نفره 6,600,000