لیست قیمت خدمات

لیست قیمت خدمات

# شرح خدمات قیمت(ریال) توضیحات تکمیلی
1 هزینه خدمات تشریفات cip 14,500,000  
2 هزینه خدمات ویزا 5,800,000  
3 هزینه خدمات به مستقبلین و مشایعت کنندگان 5,800,000  
4 هزینه خدمات ویلچر و خدمات ویژه(lom) 6,800,000  
5 هزینه خدمات حیوان خانگی 7,300,000 برای هر حیوان
6 هزینه خدمات پارکینگ ورودی:50,000/هر ساعت:50,000 به همراه ارزش افزوده
7 هزینه ترانسفر ون مکسوس 3,100,000  
8 هزینه ترانسفر تویوتا کمری 2,900,000  
9 هزینه ترانسفر ون مکسوس(کرج/لواسان) 4,900,000  
10 هزینه ترانسفر تویوتا کمری(کرج/لواسان) 4,900,000                                    
11 اتاق کنفرانس ورودی 3 ساعت:8,720,000 ساعت اضافی:1,500,000
12 اتاق وی آی پی ورودی 3 ساعت:6,540,000 ساعت اضافی:1,000,000
13 سوئیت 6 ساعته یک نفره 6,700,000  
14 سوئیت 12 ساعته یک نفره 11,500,000  
15 سوئیت 24 ساعته یک نفره 17,300,000  
16 سوئیت 6 ساعته دو نفره 8,800,000  
17 سوئیت 12 ساعته دو نفره 13,800,000  
18 سوئیت 24 ساعته دو نفره 19,500,000  
19 سوئیت 6 ساعته سه نفره 10,000,000  
20 سوئیت 12 ساعته سه نفره 15,300,000  
21 سوئیت 24 ساعته سه نفره 21,500,000