المپیک توکیو 2020

سعید شفیعی user photo سعید شفیعی یکشنبه، ۲۷ تیر ۱۴۰۰
Tokyo

المپیک توکیو 2020

برگزاری مراسم بدرقه کاروان ورزشکاران المپیکی ایران به المپیک توکیو در جایگاه تشریفات اختصاصی فرودگاه امام خمینی (ره) 
بازی های المپیک توکیو 2020 تا هفته آینده یعنی یکم مرداد سال 1400 برگزار میگردد . بر اساس گروه اول ورزشکاران ایران که بزرگترین گروه است،از جایگاه تشریفات اختصاصی (CIP) عازم توکیو بودند
 

گروه نخست شامل 28 ورزشکار است رقابت نمایندگان ایران از اول مرداد با قایقرانی و تیرکمان آغاز میشود  

ارسال نظر جدید