بدرقه تیم ملی فوتبال

المیرا مهماندار user photo المیرا مهماندار دوشنبه، ۲۸ خرداد ۱۳۹۷
Iranian-national-football-team

بدرقه تیم ملی فوتبال

بدرقه تیم ملی فوتبال کشور عزیزمان ایران از جایگاه تشریفات اختصاصی CIP فرودگاه بین المللی امام خمینی در خروج از کشور برای حضور در جام جهانی 2018 با آرزوی سربلندی و موفقیت ایران عزیزمان

ارسال نظر جدید